Galaxy

SOFIA BUSINESS TOWER

Инвестиционни опции

София Бизнес Тауър предоставя възможности за развитие на инвестиционен проект в сегмент офиси в град София. Нарастващото търсене на офиси клас А от големи международни компании на територията на столицата и конкурентната доходност в България в сравнение с други пазари в Централна и Източна Европа предоставя възможност за инвеститорите да се включат в изграждането на бизнес среда, която да бъде сред емблематичните инвестиции за българския офисен пазар.

Разработени са три варианта на проект, които могат да бъдат гъвкави по своето развитие в зависимост от желанието на бъдещите инвеститори. Всеки проект е впечатляващ сам по себе си и разполага с огромни перспективи за развитие. Разположени в най-предпочитаната бизнес зона тези проекти могат да променят облика на града и да се превърнат в символ на неговото развитие.


прочетете повече